O nás

Spolek V JEDNÉ VTEŘINĚ, z.s.

Identifikační číslo: 228 52 263 Neplátce DPH

sídlo : Krmelínská 523 / 305, 724 00 Ostrava Nová Bělá

zapsán ve spolkovém rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka číslo 9345.

Naše cíle a poslání

V jedné vteřině se může nešťastně zkomplikovat život kohokoliv z nás ať již úrazem, nehodou či jiným neštěstím...

Není nám lhostejný osud lidí, kteří přišli o své zdraví, místo ve společnosti, řeší těžké životní problémy, nacházejí se v tíživé životní situaci. I tito lidé jsou nepostradatelnými členy naší společnosti a je potřeba jim pomoci tuto situaci řešit. Proto jsme založili tento spolek na podporu a pomoc dětem a dospělým s mentálním, tělesným či jiným zdravotním omezením.

Snažíme se těmto lidem a jejim nejbližším pomáhat nejenom finančně a materiálně, ale i morálně...  radou... Snažíme se přinášet radost, zábavu i poučení také prostřednictvím našich psích kamarádů a pomocníků.

V našich řadách máme několik " čtyřnohých členů " fenky Esmen, Cassie, Malinu a pejska Badyho, kteří denně už jen svoji přítomností rozdávají plno radosti.

Bohužel pandemie Covidu a s ní souvísející různá vládní nařizení, vč zavřených škol, různých ústavů a pečovatelských domů na dlouhou dobu naplno zasáhla do této oblasti naší činnosti. Tyto aktivity jsme museli hodně utlumit.

Dříve před pandemií jsme pořádali akce, kde jsme formou zábavně vzdělávacích programů pro školky, školy a širokou veřejnost představovali nejen činnost psích pomocníků, ale také poukazovali na to, jak je důležité si navzájem pomáhat a být k sobě ohleduplní.

Část našich aktivit ještě stále směřujeme do oblasti komplexní podpory chovu, výcviku a veškeré s tím související činnosti speciálně cvičených psů.