Michael Koča

Pan Michael utrpěl vážná zranění následkem automobilové nehody v říjnu 2015.

číslo účtu -  3032153013 / 0800

email na sestru pana Michaela: janina.kocova@gmail.com