Jak pomoci

Podpořit potřebné a naši činnost můžete nejlépe finančním či věcným darem. Je možné podporu směřovat i přímo konkrétní osobě.

Pro finanční podporu prosím použijte bankovní účet spolku 2611278369 / 0800

jako variab. symbol uveďte Vaše IČ popř. tel. číslo

Jako právnická osoba Vám na Váš finanční dar vystavíme dle Vašich potřeb standartní Darovací smlouvu nebo Potvrzení o převzetí daru .

Návrh darovací smlouvy je k dispozici v sekci dokumenty .