Alenka Vidrová

Alenka se narodila s dětskou mozkovou obrnou a je odkázána na pomoc druhých osob. Již od 16ti let bydlí v Domově pro osoby se zdravotním postižením. Oba její rodiče již zemřeli.