Jiřík Němec

Dne 29. 6. 2021 k veliké lítosti nás všech - Jiřík své nemoci podlehl.

tel - na maminku Jiříka : 603 917 678