Canisterapie - když pes léčí

Canisterapie je způsob terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka.  Napomáhá při řešení problémů psychologických, citových, sociálně-integračních a zdravotních. Tvoří významnou součást léčby osob, které jsou ze zdravotních důvodů odkázány na pomoc druhých.

Uplatňuje se také jako pomocná psychoterapeutická metoda při řešení různých situací v případě, že jiné metody nejsou účinné nebo použitelné. Jedná se např. o navazování kontaktu s pacienty, kteří obtížně komunikují a při práci s citově deprivovanými dětmi, autistickými dětmi, mentálně postiženými, v logopedické a rehabilitační praxi, při výskytu apatie, u dlouhodobě nemocných dětí nebo jako součást komplexní terapie v geriatrii apod.

V našem sdružení máme dva psí pomocníky Sheenu a Rastyho.

        

Sheena                              Rasty

 

Rasty je osobní canisterapeut zdravotně postiženého Jaromíra.

S naší Sheenou prostřednictvím canisterapie pomáháme v denních stacionářích, sanatoriích a také jednotlivcům.

 

 

Pravidelné canisterapeutické terapie v Českém Těšíně - denní stacionář pro postížené děti LYDIE

 

Pravidelné canisterapeutické terapie - sanatorium Kochova

 

Canisterapeutická návštěva v domově pro seniory - Březiny

 

Pravidelné canisterapeutické terapie v Bohumíně - denní stacionář pro postížené děti SALOME

V JEDNÉ VTEŘINĚ z.s.

Krmelínská 523/305
Ostrava Nová Bělá
724 00

Číslo bankovního účtu spolku: 2611278369 / 0800

IČO: 22852263
Tel: 728 214 523
vjednevterine@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode