Spolek V JEDNÉ VTEŘINĚ, z.s.

Identifikační číslo: 228 52 263      Neplátce DPH

sídlo : Krmelínská 523 / 305, 724 00 Ostrava Nová Bělá

zapsán ve spolkovém rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka číslo 9345.


Naše cíle a poslání.

Není nám lhostejný osud lidí, kteří přišli o své zdraví, místo ve společnosti, řeší těžké životní problémy, nacházejí se v tíživé životní situaci. I tito lidé jsou nepostradatelnými členy naší společnosti a je potřeba jim pomoci tuto situaci řešit. 

Jako spolek se snažíme těmto lidem a jejim nejbližším všestranně pomáhat jak finančně, materiálně tak i morálně.

Ve své práci se snažíme ukázat všem ( dětem, mladým, lidem středního věku i seniorům, lidem se zdravotním, mentálním, nebo sociálním omezením, že jsou všichni důležití a potřební jak pro rodinu tak i společnost. K tomu nám vhodně napomáhají speciálně cvičení psí pomocníci.

V našich řadách máme několik " čtyřnohých členů "  fenky Esmen, Cassie, Malinu a pejska Badyho, kteří denně už jen svoji přítomností rozdávají plno radosti.

Proto velkou část našich aktivit tedy směřujeme i do oblasti komplexní podpory chovu, výcviku a veškeré s tím související činnosti speciálně cvičených psů, kteří pomáhají v oblasti zdraví a rozvoje osobnosti zdravotně, mentálně či jinak postiženým osobám či skupinám.

Dále pořádáme akce, kde formou zábavně vzdělávacích programů pro školky, školy a širokou veřejnost představujeme nejen činnost psích pomocníků, ale také poukazujeme na to, jak je důležité si navzájem pomáhat a být k sobě ohleduplní.

Pro snadnější navazování vzájemných kontaktů mezi postiženými jsme založili projekt Psí parťáci: https://psipartaci.webnode.cz/. Lidé si mohou vyměňovat vzájemné zkušenosti a poznatky a to právě prostřednictvím psích společníků, kteří s námi sdílejí naše životy. Často jsou to právě právě naši psi, kteří jsou mostem vedoucím ke komunikaci s lidmi.

V JEDNÉ VTEŘINĚ z.s.

Krmelínská 523/305
Ostrava Nová Bělá
724 00

Číslo bankovního účtu spolku: 2611278369 / 0800

IČO: 22852263
Tel: 728 214 523
vjednevterine@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode